วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการติดตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

ได้มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการติดตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นางพิศวาท บัวรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หลังการประชุม มีการดูงานภายในศูนย์ฯ หลังจากนั้นเดินทางไปดูงานแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ และสละอินทรีย์ ที่ จ.อุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น