วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

การผลิตผักที่เมืองชิงเต่า (Qingdao) สาธารณรัฐประชาชนจีน


การผลิตผักที่เมืองชิงเต่า (Qingdao) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับการผลิตผักที่เมืองชิงเต่า เป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อเมืองชิงเต่า ก่อนหน้านั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยและไม่รู้อยู่ตรงไหนของจีน เมื่อสืบค้นข้อมูลดูพบว่า เมืองชิงเต่าเป็นเมืองชายทะเล ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของประเทศจีน อยู่ในมณฑลซานตงหรือจังหวัดซานตง มีพื้นที่ 10,654 ตารางกิโลเมตร ประชากร 7.5 ล้านคน อากาศแบบกึ่งชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 12 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 1.3 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเห็นได้ว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายทั้งปี เมืองชิงเต่ามีชื่อเสียงเรื่องเบียร์โดยเฉพาะเบียร์ชิงเต่า (Tsingtao) ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกแต่ยังไม่แพร่หลายในบ้านเรา การเดินทางเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังกวางโจว หลังจากนั้นเดินทางจากกวางโจวไปชิงเต่า ถึงชิงเต่าประมาณ 6 โมงเย็น อากาศสลัวๆและมีฝนตกลงมาด้วย แต่สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่เย็นแตกต่างจากบ้านเรามาก การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่าและสิงคโปร์ จำนวน 15 คน วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิตผัก การอบรมมีทั้งฟังการบรรยายและดูงาน หลังจากฟังการบรรยายทำให้ทราบว่า มณฑลซานตง มีการผลิตผักและผลไม้มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะที่ชูกั๋ว เป็นแหล่งผลิตผักที่ใหญ่ที่สุดเสียดายที่ไม่มีโอกาสไปดู แต่จากการเดินสำรวจตลาดสดที่บริเวณถนนปู่เตียน (Putian Lu) ซึ่งอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยชิงเต่าในตอนเช้า พบว่า มีผักและผลไม้สดเข้าสู่ตลาดเยอะมาก ผักและผลไม้ใหม่สดทุกวัน โดยเฉพาะผักกาดขาวหัวค่อนข้างใหญ่ เป็นผักที่มีความนิยมและสำคัญมาก ถือเป็นผักประจำชาติจีน การปลูกผักที่นี่มีทั้งการปลูกระบบเปิดในแปลงและระบบปิดคือ การปลูกในโรงเรือน เนื่องจากปลูกได้ตลอดปีและต้องการลดการใช้สารเคมี มีการปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลแตง เช่น แตง เมลอน แตงโม และพืชอื่นๆ เช่น มะเขือเทศ ผักกาดกวางตุ้ง พริก มีสายพันธุ์เยอะมากและใช้เทคนิคตัวผู้เป็นหมัน เพื่อป้องกันการขโมยพันธุ์และการนำเมล็ดพันธุ์ไปใช้ ในแตงมีการใช้เทคนิคการเสียบยอดบนต้นตอเพื่อให้ต้านทานโรคและที่น่าสนใจคือ การใช้ต้นตอแล้วทำให้ผลแตงมีลักษณะเป็นมันวาว (bloomless) นอกจากนี้ยังมีการวิจัยระบบการปลูกพืชเนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันการผลิตผักในจีน รัฐบาลต้องการเพิ่มการส่งออกเนื่องจากผลผลิตมีมาก รัฐบาลพยายามควบคุมการจำหน่ายและลดใช้สารเคมี เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีมากกว่าการควบคุมด้วยชีววิธีและมีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่า ทำไมจีนจึงบอกว่าเค้าเป็นอันดับหนึ่งในด้านการผลิตผัก เพราะนอกจากด้านเงินทุนและเทคโนโลยีแล้ว สภาพอุณภูมิที่ค่อนข้างเย็นตลอดปีทำให้จีนสามารถผลิตผักและผลไม้เมืองหนาวหรือกึ่งหนาวได้ดี ก็แอบอิจฉาเค้านิดๆว่าถ้าบ้านเรามีอุณหภูมิเหมือนที่เมืองชิงเต่า เราคงสามารถผลิตผักและผลไม้ที่มีมูลค่าได้เหมือนเค้า เกษตรกรเราคงมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

รัชนี ศิริยาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น