วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

มะขามเปรี้ยว ศก.019

มะขามเปรี้ยว ศก.019
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้คัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529
2535 ได้รับการพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
ลักษณะทางการเกษตร

- เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 2 ปี หลังเปลี่ยนยอด
- ผลผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 25.6 กิโลกรัม/ต้น/ปี ฝัก ใหญ่ตรง มี 51 ฝัก/กิโลกรัม
- มีเนื้อ 46 เปอร์เซ็นต์ มีกรดทาร์ทาริก สูงถึง 17 เปอร์เซ็นต์ เนื้อมีสีน้ำตาลเข้ม เหมาะ สำหรับแปรรูปและการบริโภค

การปลูกมะขามเปรี้ยว ศก.019 เรียบเรียงโดย นายชูศักดิ์ สัจจะพงษ์ ผู้ทำการคัดพันธุ์
http://www.cedis.or.th/download/pdf/fruit34.pdf

1 ความคิดเห็น: