วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

เกษตรกรดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 มีเกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 72 คน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มาจัดอบรมเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนพริกและศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหัวเรือ ศก.13 และศก.25 หลังจากเกษตรกรได้ลงไปดูแปลง และเห็นผลผลิตแล้ว เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก พร้อมใจจะเปลี่ยนพันธุ์ปลูกจากพันธุ์จินดาพื้นเมือง ซึ่งเกษตรกรมีปัญหาการระบาดของโรคจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ มาปลูกพริกพันธุ์หัวเรือ ศก.13

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น