วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.13

พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.13

ลักษณะ ทางการเกษตร

เป็นพริกที่ให้ผลผลิตพริกสดและผลผลิตพริกแห้งสูงกว่าสายพันธุ์ที่เกษตรกรใช้อยู่ ผลสดมีสีแดงปนส้มเล็กน้อย ผลตรง ขนาดผลใหญ่ ผลยาว 7.8 เซนติเมตร ผลกว้าง 1.03 เซนติเมตร ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 - 90 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยว ผลสุก 90 วันหลังปลูก ผลสด 1.74 ตัน/ไร่ ผลแห้ง 476.9 กิโลกรัม/ไร่ จำนวนผล 241 ผล/ต้น น้ำหนักผลสด 545.1 กรัม/ต้นการปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูรับประทานสดพันธุ์หัวเรือ

http://it.doa.go.th/lib/images/Downloads/2550/EB00214.pdf


การศึกษาความหนาแน่นของประชากรพริกหัวเรือ ศก.13 ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน

http://www.agi.nu.ac.th/proceeding/Poster/3.CP%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81/CP_310_313.pdf


4 ความคิดเห็น:

  1. ขอชื่อพันธ์ไดที่ไหนคับ

    ตอบลบ
  2. ขอชื่อพันธ์ไดที่ไหนคับ

    ตอบลบ
  3. เมล็ดพันธุ์หาซื้อได้ที่ไหนค่ะ หัวเรือ กศ13

    ตอบลบ