วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานผลิตพันธุ์พืช ปี 2553

ูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเก ได้ดำเนินงานผลิตพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์หลัก ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เพื่อจำหน่าย จ่ายแจกพืชพันธุ์ดีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ไปสู่เกษตรกร เมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืชที่ทำการผลิต ส่วนใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ

แผนการผลิตพันธุ์พืช ปี2553

1

มะละกอแขกดำศรีสะเกษ

45

กก.

2

พริกขี้หนูห้วยสีทน ศก.1 หัวเรือศก.13 และศก.25

100

กก.

3

มะเขือเทศศก. 1 , ศก. 19

20

กก.

4

ถั่วฝักยาวพิจิตร 2

200

กก.

5

มะเขือเปราะพิจิตร , คางกบ

20

กก.

6

ผักบุ้งจีนพิจิตร 1

150

กก.

7

มะม่วงแก้ว ศก. 007 ,พันธุ์ดี

2,500

ต้น

8

มะขามเปรี้ยว ศก. 019

2,500

ต้น

9

มะม่วงหิมพานต์ ศก. 60-1 , ศก. 60-2

5,000

ต้น

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืช

มะม่วง

ราคาต้นละ

25

บาท

มะขาม

ราคาต้นละ

25

บาท

มะม่วงหิมพานต์

ราคาต้นละ

15

บาท

มะละกอ

ราคากิโลกรัมละ

3,000

บาท

พริก

ราคากิโลกรัมละ

1,500

บาท

มะเขือเทศ

ราคากิโลกรัมละ

2,000

บาท

มะเขือเปราะ

ราคากิโลกรัมละ

300

บาท

มะเขือยาว

ราคากิโลกรัมละ

400

บาท

ผักบุ้งจีน

ราคากิโลกรัมละ

100

บาท

ถั่วฝักยาว

ราคากิโลกรัมละ

100

บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์

0-4581-4581

โทรสาร

0-4581-45612 ความคิดเห็น:

  1. ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลดีีดี และทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณคะ สำหรับเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ของศููนย์ฯ สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์และปลูกต่อได้โดยไม่กลายพันธุ์ แต่ต้องเว้นระยะห่างจากพันธุ์อื่นตามระยะห่างที่เหมาะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของแต่ละพืช

    ตอบลบ