วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ

การเก็บเกี่ยว และทำความสะอาดเมล็ดมะละกอ

1. ทำการเก็บผลผลิตเมื่อผลมะละกอปรากฏสีเหลือง 25 - 30 เปอร์เซ็นต์ หรือมีสีเหลืองหนึ่งในสี่ของผล นำมาบ่มไว้ 2 - 3 วัน จนมะละกอสุกเต็มที่แล้วผ่าขูดเอาเมล็ดออก

2. นำเมล็ดที่ได้มาแช่ในน้ำสะอาดให้ท่วมเมล็ด หมักไว้ 1 คืน ไม่ควรหมักเมล็ดไว้นาน เพราะจะทำให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ

3. ล้างเมล็ดโดยนำเมล็ดมาใส่ถาดที่มีรูหรือถุงตาข่าย สวมถุงมือขยี้หรือใช้ยางบดเบาๆ เพื่อแยกเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออก

4. นำเมล็ดที่แยกเยื่อหุ้มเมล็ดออกแล้วมาเทลงในน้ำ เลือกไว้เฉพาะเมล็ดดีที่จมน้ำ ทิ้งเมล็ดที่ลีบและที่ลอยน้ำไป

5. นำเมล็ดที่ดีซึ่งเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ และสะอาด ใส่ถาดหรือกระด้งไม้ไผ่นำไปผึ่งในที่ร่มมีลมถ่ายเท ประมาณ 2 - 3 วัน เมล็ดจะแห้ง (ผลผลิตมะละกอแขกดำศรีสะเกษ 1 ตัน ให้เมล็ดมะละกอสด 30 กิโลกรัม และได้เมล็ดพันธุ์ 5 กิโลกรัม)

6. ทำความสะอาดเมล็ดโดยนำเมล็ดที่แห้งดีแล้วมาร่อนเอาผงฝุ่น และสิ่งเจือปนอื่นๆ ออก


การผลิตมะละกอแขกดำศรีสะเกษ
http://it.doa.go.th/doatv/index.php?option=com_jmultimedia&view=media&layout=default&id=9

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกดำศรีสะเกษและการนำไปใช้ประโยชน์

http://it.doa.go.th/refs/files/549_2551.pdf?PHPSESSID=962b3daad5a2663f92abb5d1e2b9ab8e

3 ความคิดเห็น:

 1. เยี่ยม แสดงวิธีพร้อมรูปประกอบชัดเจนดี

  ตอบลบ
 2. ตามภาพขั้นตอนไหนก่อนหลังครับ ดูแล้วไม่เข้าใจครับ

  ตอบลบ
 3. ขอขอบคุณสำหรับคำชมนะคะ
  และได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแต่ละขั้นตอนการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์มะละกอ เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นคะ

  ตอบลบ