วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

พริกขี้หนูห้วยสีทน ศก.1

พริกขี้ หนูห้วยสีทน ศก.1

ลักษณะทางการเกษตร

ผลสุกสีแดงเข้ม พริกแห้งผิวเรียบมัน ผลยาว 4.4 เซนติเมตร ผลกว้าง 0.70 เซนติเมตร ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 70-80 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยว ผลสุก อายุ 120 วันหลังปลูก ผลผลิต 1.0 - 1.5 ตัน/ไร่ ผลสด 1 กิโลกรัม ตาก เป็นพริกแห้ง 0.43 กิโลกรัม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น